Vlaams Artsenverbond roept federale regering op contingenteringsregels te handhaven

Het debat omtrent het contingenteringsvraagstuk woedt ondertussen reeds jaren, nu laait het conflict weer op na bericht dat de regering De Croo een ingrijpende wijziging van de artsencontingentering plant. Het Vlaams Artsenverbond (VAV) – een onafhankelijke vereniging van en voor Vlaamse artsen zonder partijpolitieke binding – interpelleert de federale regering nu met een open brief.

In de brief stelt het VAV dat indien het plan, zoals geschetst in een recent artikel in De Standaard, gerealiseerd wordt, de medische consumptie fors dreigt te stijgen en de kwaliteit van de opleidingen aangetast dreigt te worden. Het VAV is van mening dat de idee om de berekeningswijze van de historische overschotten en tekorten te wijzigen zodat er ruimte komt voor grotere contingenten de Vlaamse Gemeenschap zou straffen voor het jarenlang naleven van de regels en de Franse Gemeenschap zou belonen voor het negeren ervan.

Zoals bekend is, zit de kern van het probleem bij de historische scheeftrekking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. De deelstaten zijn immers verantwoordelijk voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde en de bijhorende invulling van de federale artsenquota. Vlaanderen voerde reeds in 1997 een toegangsexamen in voor artsen en tandartsen en hield zich aan de vastgelegde federale artsenquota. Dit in tegenstelling tot de Franse Gemeenschap die eerst in 2017 een examen inlaste en aldus een immens overschot opbouwde.

Dat gezegd zijnde, lost ook de invoering van het toegangsexamen het probleem niet op. De Franse Gemeenschap laat immers elke kandidaat die voor het examen slaagt aan de opleiding beginnen, in Vlaanderen krijgen enkel diegenen die hoog genoeg scoren om binnen het quota te vallen toegang tot de opleiding. Door het aanhoudend overschrijden van de quota, dreigden sommige afgestudeerden in Franstalig België geen RIZIV-nummer te krijgen (wat nodig is om het beroep van arts uit te oefenen). In 2014 kwam toenmalig Minister van Volksgezondheid De Block met een oplossing: de overtollige laatstejaars studenten zouden alsnog een RIZIV-nummer krijgen, op voorwaarde dat de contingentering voortaan gerespecteerd zou worden en het overtal aan studenten zou gecompenseerd worden over de komende jaren. Hoewel deze groep studenten hun RIZIV-nummers uiteindelijk kregen, werd de andere kant van het akkoord niet nageleefd – de Franse Gemeenschap bleef de quota overschrijden, ook met toegangsexamen. Door de aanhoudende oneerlijke situatie en de onmacht van de federale regering om in te grijpen, overschrijdt ook de Vlaamse Gemeenschap sinds kort de quota.

Het Vlaams Artsenverbond is een organisatie die het standpunt van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) omtrent de sociale zekerheid onderschreef en zelf eveneens streeft naar de realisatie van een autonome Vlaamse gezondheidszorg als onderdeel van een autonome Vlaamse sociale zekerheid en op termijn de volledige autonomie van de Vlaamse Gemeenschap. De webstek van het VAV vind je hier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s