Bevraging politieke partijen

Het AK-VSZ stuurde eind 2023 naar de verschillende politieke partijen een bevraging uit voor hun verkiezingsstandpunten m.b.t. verschillende sociale zekerheidsmateries en de eventuele splitsing ervan.

Ondanks meerdere herinneringen ontvingen we geen antwoord vanwege PVDA, Vooruit en Open VLD.

Deze vragen werden voorgelegd:

  • Is uw partij voorstander van de overheveling van de ziekteverzekering naar de gemeenschappen?
  • Is uw partij voorstander van de overheveling van de invaliditeitsverzekering naar de deelstaten?
  • Is uw partij voorstander van de overheveling van de werkloosheidsvergoedingen naar Vlaanderen en Wallonië?
  • Is uw partij voorstander van de beperking in de tijd van de werkloosheidsvergoedingen?
  • Is uw partij voorstander van de overheveling van de pensioenen naar Vlaanderen en Wallonië?
  • Hoe ziet uw partij de regeling inzake Sociale Zekerheid voor de inwoners van Brussel?
  • Hoe ziet uw partij de financiële verantwoordelijkheid van de deelstaten m.b.t. bovenstaande thema’s?
  • Op welke wijze zou uw partij het solidariteitsprincipe tussen de deelstaten organiseren?