Publicaties

Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? (2019)

In deze brochure doet het AK-VSZ in begrijpbare termen uit de doeken hoe de sociale zekerheid werkt, wie ze betaalt en waarom er dringend nood is aan een Vlaamse sociale zekerheid.

Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld?
De Miljardentransfers: Hoe lang nog?

De miljardentransfers: hoe lang nog? (2016)

Deze studie analyseert de omvang van de transfers en vult deze aan met strategische analyses die de afdrachten in verband brengen met de disfunctionele aard van België zelf.

Uw Vlaamse sociale zekerheid na de zesde staatshervorming (2014)

In dit boek analyseert de technische werkgroep van het AK-VSZ de zesde staatshervorming en haar impact op de sociale zekerheid alsook de inter-federale transfers.

Uw Vlaamse sociale zekerheid na de zesde staatshervorming
Transfers in de sociale sector

Transfers in de sociale sector (2010)

In deze studie neemt het AK-VSZ op basis van officiële gegevens de transfers tussen 2003 en 2007 in alle takken van de sociale zekerheid en de sociale bijstand onder de loep.

Waar Maas en centen vloeien (2005)

Een werkgroep binnen het AK-VSZ brengt in dit boek per sector van de sociale zekerheid de opvallendste anomalieën van de transfers in beeld. Voorts wordt de bestaande rationaal voor de instandhouding van een Belgische sociale zekerheid kritisch aan de tand gevoeld.

Waar Maas en centen vloeien
Dossier Vlaamse sociale zekerheid

Dossier Vlaamse sociale zekerheid (2002)

In deze uitgebreide brochure naar aanleiding van het congres getiteld “Een Vlaamse Sociale Zekerheid in Europees Perspectief” maakt het AK-VSZ een omgevingsanalyse van het streven naar een Vlaamse sociale zekerheid aan het begin van de 21e eeuw.

Naar een Vlaamse sociale zekerheid en fiscaliteit (1998)

Deze brochure bundelt de openingsredes, slottoespraken en conclusies van de eerste en de tweede nationale meetings van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid gegeven door enkele voorname Vlaamse denkers en bewegers.

Naar een Vlaamse sociale zekerheid en fiscaliteit
Stemmen voor een Vlaamse sociale zekerheid en fiscaliteit

Stemmen voor een Vlaamse sociale zekerheid en fiscaliteit (1997)

In deze brochure deelt het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen bij monde van het AK-VSZ in citaatvorm haar standpunt mede aangaande de sociale zekerheid. Het document bevat ook een overzicht van standpunten van professoren, onderzoekers, belangengroepen, denkgroepen, politici en partijen.

Naar een Vlaamse sociale zekerheid (1996)

In deze brochure deelt het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen bij monde van het AK-VSZ haar standpunt mede aangaande de sociale zekerheid. De argumentatie voor een communautarisering van de sociale zekerheid worden uitgebreid gestaafd met cijfermateriaal.

Naar een Vlaamse sociale zekerheid