“Voor Vlaanderen is de staatsschuld dé opportuniteitskost van België”, aldus Prof. Geert Jennes

De staatsschuld is vooral sinds de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende Europese staatsschuldcrisis een gevoelig onderwerp. In tijden van volle crisis doch ook vandaag nog bestaan er sterk uiteenlopende meningen over. Professor Geert Jennes (Universität für Angewandte Wissenschaften Osnabrück, VIVES) bevestigde reeds in 2014 in zijn onderzoek het bestaan van transferten van Vlaanderen naar Franstalig België via de staatsschuld. Sinds deze maand werd deze conclusie echter kracht bijgezet daar het voorgenoemde onderzoek verschijnt in Kyklos – een internationaal wetenschappelijk vaktijdschrift met een focus op politieke economie en overheidsfinanciën.

In dit onderzoek komen Prof. Jennes en collega’s tot de conclusie dat Vlaanderen vele jaren van de voorbije decennia maar liefst 3 tot 5% van het Belgische bruto binnenlands product (bbp) naar Franstalig België (Brussel en Wallonië samen beschouwd) heeft overgedragen louter door het bestaan van de grote Belgische federale staatsschuld. 3 tot 5 procent van het Belgische bbp betekent maar liefst 5 tot 8 procent van het bbp van Vlaanderen. Dit komt neer op 13 tot 21 miljard euro per jaar in huidige euro’s, of 1.900 tot 3.300 euro per Vlaming per jaar. Deze grote interregionale transferten uit de federale staatsschuld worden mede veroorzaakt door de hoge interest die België op de staatsschuld betaalt.

Door het verschil in de federale intrestlasten die Vlaanderen effectief heeft gefinancierd (in de vorm van de grote belastingopbrengsten die het welvarende Vlaanderen jaarlijks levert aan de federale kas, waarmee die federale intrestlasten betaald worden) enerzijds; en de federale intrestlasten die Vlaanderen zou hebben moeten financieren als het enkel de intresten had moeten financieren die verschuldigd waren op dat deel van de federale schuld dat in Vlaanderen ontstaan is anderzijds, genereert de interestlast transferten tussen Vlaanderen en Franstalig België – zelfs in jaren met lagere interest.

Zo berekent Prof. Jennes dat tussen 1970 en 2016 (de periode waarvoor de nodige gegevens beschikbaar zijn) Vlaanderen via de Belgische federale staatsschuld cumulatief tussen 2,5 en 5 keer zijn bbp heeft verloren. Kort door de bocht gezegd heeft het hardnekkige bestaan van de grote Belgische federale schuld sinds 1970 Vlaanderen tot nog toe 2,5 tot vijf jaar “voor niets doen werken”.

Als oplossing voor dit probleem stelt Prof. Jennes voor om de belastingautonomie van de Belgische deelstaten te vergroten. Dit zou immers betekenen dat “Franstalig België enkel duurzaam op zichzelf is aangewezen om Vlaanderen qua welvaart bij te benen- zou een voldoende voorwaarde zijn om het wel degelijk bestaande ‘Monster van Loch Ness’ van de massale Belgische begrotingstransferten, voorgoed de kop in te drukken”.

Voor een Nederlandstalige bespreking van het Kyklos artikel, kan je hier terecht.

Ten slotte, delen wij met veel blijdschap mee dat Prof. Geert Jennes één van de sprekers zal zijn op het volgende AK-VSZ symposium dat gepland staat voor 12 maart 2022.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s