VNZ berekent: Vlaming betaalt 1.670 euro meer aan sociale zekerheid dan Waal

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds bracht ook dit jaar haar jaarlijks onderzoek uit over de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen.

Ook dit jaar waren de cijfers weer frappant. Op basis van de bijdragen voor de volledige sociale zekerheid in 2021 stelt het VNZ vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 9.013 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ 7.343 euro. Dit omvat zowel de werknemers- als werkgeversbijdrage. Een verschil tussen noord en zuid van 1.670 euro. Dat is maar liefst 22,75% meer!

Ook de consumptieverschillen (uitgaven) bleven in 2021 bijzondere significant: het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (2.378 euro) en een Waal (2.472 euro) bedraagt nog altijd 94 euro per persoon – of 3,9% meer.

Bij de cijfers omtrent de voorkeursregeling, zijn er eveneens grote verschillen tussen de deelstaten. In dit geval tonen cijfers van alle ziekenfondsen samen dat daar waar slechts 15,30% van de Vlamingen een verhoogde tegemoetkoming genieten, maar liefst 21,10% van de Waalse bevolking en 31,57% van de Brusselse bevolking recht heeft op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Ten slotte zien we ook bij het aantal uitkeringsdagen een significant verschil. Waar dat tussen Vlaanderen en Wallonië tien jaren geleden nog 4 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 5,5 dagen méér uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis of bijna 20 % méér!

Reden te meer om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige communautarisering van de ziekte- én invaliditeitsverzekering.

De volledige perstekst van het VNZ vind je hier.