Studie Stijn Baert wijst uit: “De taalgrens blijkt een grens inzake werkloosheid”

Uit eerder onderzoek van de UGent bleek reeds dat 1,3 miljoen Belgen tussen de 25 en 64 jaar noch aan het werk noch op zoek naar ’n baan. Nu maakte Stijn Baert op basis van gegevens op provincieniveau een nieuwe, diepgaandere analyse van de arbeidsmarktprestaties. Een analyse met – voor sommigen van ons – weinig verrassende resultaten. De studie stelt dan ook uitdrukkelijk: “De taalgrens blijkt een grens inzake werkloosheid: in alle Vlaamse provincies is het percentage uitkeringsgerechtigde werkzoekenden onder de 25- tot 64-jarigen lager dan in om het even welke Waalse provincie.”

Onder de Vlaamse provincies – en dus voor heel België – is Oost-Vlaanderen echter de kampioen: de werkzaamheidsgraad is er het hoogst, zowel voor mannen en vrouwen samen als voor beide geslachten afzonderlijk. Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zijn over het algemeen de twee volgenden, gevolgd door Antwerpen en Limburg. Inderdaad, Oost-Vlaanderen is de enige provincie die de politieke ambitie van een werkzaamheidsgraad van boven de 80% waar maakt. De federale plannen om in heel België dat niveau te halen is daarentegen nog veraf. Vooral dan in Wallonië waar de best scorende provincie (Waals-Brabant) nog 4,4% onder deze norm zit en de slechtst scorende (Henegouwen) maar liefst 15,5%. Dit staat in scherp contrast waar zelfs het minder goed scorende Limburg slechts 5,1% verwijderd is van dit doel. Uiteraard zijn er dus verschillen tussen de Vlaamse provincies onderling, doch zoals reeds gesteld doen de Waalse provincies het algemeen genomen minder goed dan de Vlaamse – die ook minder vaak slechter scoren dan het EU gemiddelde.

Voor het AK-VSZ en zovelen anderen wederom reden te meer om de staatsstructuur aan te passen aan de socio-economische realiteit van het land: geef Vlaanderen en Wallonië de hefbomen om te werken aan hun eigen problematieken op de door hun gekozen manier!

Voor meer details en de volledige studie kunt u hier terecht.