Sociale Zekerheid & vergrijzing: wie gaat dat blijven betalen?

Hervormingen zijn dringend nodig willen we de sociale zekerheid behouden en veilig stellen. Dat is de conclusie van een aantal experten tijdens het symposium van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ).

Blijven aanmodderen zoals momenteel het geval is, is geen optie meer, stellen ze resoluut. Het Aktiekomitee hield dit symposium op 6 mei in Affligem over de sociale zekerheid en de vergrijzingsfactuur, na eerder een symposium georganiseerd te hebben over het Vlaams gezondheidsbeleid.

Alain Mouton, redacteur bij Trends, nam als eerste het woord. Als auteur van het boek ‘Het geld is op’ focuste hij meteen op de precaire financiële situatie waarin we ons bevinden en op de enorme uitdagingen die er zijn om de sociale zekerheid niet (verder) te laten ontsporen. Hij stond stil bij de bestaande transfers in de sociale zekerheid, maakte duidelijke dat deze vooral een inkomstenverhaal zijn door een te lage Waalse activiteitsgraad en maakte tenslotte in navolging van wijlen prof. Juul Hannes duidelijk dat de vergrijzing de transfers niet zal omdraaien.

Dr. Johan Van Gompel maakte als senior economist bij KBC en voorzitter van de Studiecommissie voor de Vergrijzing demografische prognoses op lange termijn en nam de betaalbaarheid van de sociale uitgaven onder de loep. Hij zoomde in op de verschillende vergrijzingsgolven die in sneltreinvaart op ons afkomen, de budgettaire kost ervan en plaatste dit vraagstuk ook in een breder Europees perspectief. Hij pleitte voor gezonde overheidsfinanciën, meer begrotingsdiscipline en hervormingen om het groeipotentieel op te krikken tegen de achtergrond van een krimpende bevolking op actieve leeftijd.

Prof. Herman Matthijs nam het woord als voorzitter van de Hoge Raad voor Financiën. Hij stond stil bij de schuldgraad van de diverse entiteiten, de Europese begrotingsregels, de evolutie van begrotingstekorten en fileerde ten slotte de begrotingen van de federale en regionale entiteiten.  Finaal besprak hij de vraag of België met steeds meer parameters in het rood failliet zou kunnen gaan…

Jürgen Constandt nam tot slot het woord als voorzitter van het organiserend AK-VSZ. In zijn toespraak gaf hij nog eens duidelijk aan waarom een Vlaamse sociale zekerheid zo belangrijk is. Hij concludeerde dat economische groei en activiteitsgraad vooral van belang zijn voor de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid. De gigantische kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is overduidelijk. Dit land kreunt onder een enorme overheidsschuld en wordt gegijzeld met al zijn beslissingsniveaus. Hij riep alle partijen op om een concreet en gedetailleerd actieplan uit te werken voor een definitieve omwenteling na de verkiezingen van 2024!

Erik Stoffelen, secretaris