Langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit: regionale verschillen

In april 2024 werd een studie gepubliceerd door het Intermutualistisch Agentschap (IMA), in samenwerking met het RIZIV: “Langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit omwille van psychosociale aandoeningen. Sociaal-demografisch, medisch en zorgconsumptieprofiel.”

Hierin wordt gerapporteerd dat er in België op dit ogenblik meer dan 500.000 personen in langdurige arbeidsongeschiktheid of invaliditeit zijn. De kostprijs voor het gezondheidszorgbudget hiervan bedraagt 3,595 miljard euro.

Het RIZIV becijferde dat 36,9% van de personen in langdurige arbeidsongeschiktheid of invaliditeit aan een “psychosociale aandoening” lijdt: burn-out, langdurige stemmingsstoornissen (depressie) en angststoornissen. Van deze groep is twee derde in invaliditeit wegens depressie of burn-out.