Jürgen Constandt ontvangt in Mechelen de Flor Grammensprijs 2022

Op vrijdag 17 maart reikte Luc Rochtus, voorzitter van het Flor GrammensFonds, in Mechelen de ‘Flor Grammensprijs’ en de daaraan verbonden cheque van 5.000 euro uit aan Jürgen Constandt, voorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) én voorzitter van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ).

Elk jaar reikt het Flor Grammensfonds deze prijs uit aan verenigingen, personen of initiatieven die in de geest van de onbaatzuchtige actie van wijlen taalgrensactivist Flor Grammens de Vlaamse ontvoogding of Vlaams bewustzijn bevorderen.

Het AK-VSZ wil de splitsing van de Belgische sociale zekerheid op de politieke agenda blijven zetten en in het maatschappelijke debat brengen. Daartoe organiseerde de vereniging reeds verschillende symposia en acties en publiceerde ze grondig onderzoek en artikels.

“Jürgen Constandt is geen tafelspringer, geen populistische roeper tijdens grote manifestaties, maar wel een onverdroten ijveraar, niet alleen voor een Vlaamser en een beter Vlaanderen, maar voor ook een bewuster Vlaanderen. Bewuster, in de zin van geloven in de eigen, niet verkrampte, maar open identiteit, maar ook bewuster in het omgaan met de eigen geldbeugel, zeg maar: met de eigen centen.”, stelde Luc Rochtus in zijn Laudatio. “Overal kent men Jürgen Constandt als een goedlachse en dynamische man, met een grote zin voor overleg en diplomatie, maar altijd met het doel streng en onverminderd voor ogen: een zelfstandig Vlaanderen dat los van alle dwingende Belgische banden aan een eigen, volwassen toekomst bouwt.

Als pleitbezorger van een eigen, zelfstandige Vlaamse sociale zekerheid is Jürgen Constandt een van de hardste critici tegen de miljardentransfers van Vlaanderen naar Franstalig België. Een rol die hij versterkt als voorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, waarin Vlaamsgezinde krachten uit diverse segmenten van de Vlaamse samenleving worden gebundeld om die boodschap uit te dragen en op zoveel mogelijk niveaus te verdedigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de laureaat de geldsom van 5.000 euro zal schenken aan het AK-VSZ zelf, wat het bestuur van het Flor Grammensfonds uiteraard toejuicht.”

In zijn dankwoord gaf Jürgen Constandt mee dat een eigen Vlaamse sociale zekerheid onze nakomelingen geeft wat onze voorouders bij het stichten ervan ooit voor ogen hadden. “Het wordt hoog tijd dat de federale overheid stopt met geld uit te delen dat ze niet meer heeft. En waar de regionalisering voor de CM een brug te ver is, is dat voor ons nog maar het absolute begin! ‘Rechtvaardigheid’ is altijd de kern van mijn Vlaams bewegen geweest. Net als Flor Grammens actief flamingant werd tegen de onrechtvaardige taalwetten en taaltoestanden. Dat is ook de reden waarom wij eind 1995 – bijna een generatie geleden – ten huize van professor Eric Ponette het AK-VSZ hebben opgericht. Voor meer rechtvaardigheid en een beter en sociaal Vlaanderen!”

Het AK-VSZ is blij met deze financiële injectie en zal een deel van deze prijs gebruiken voor de organisatie van een volgende symposium op 6 mei onder het nog steeds actuele thema: ‘Sociale zekerheid & vergrijzing: wie zal dat blijven betalen?’.