“Flexi-jobs in Vlaanderen top, in Franstalig België flop!”

Flexi-jobs zijn een succes. Zowel het aantal flexi-jobbers als het aantal werkgevers dat er gebruik van maakt, stijgt “Het systeem werkt en wordt gewaardeerd. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen pleit daarom om het systeem uit te breiden naar andere sectoren”. Uit een NSZ-enquête blijkt echter dat flexi-jobs nog te weinig bekend zijn aan Franstalige zijde. 90% van de flexi-jobs worden uitgevoerd in Vlaanderen. Waarom is er zo’n verschil?”, vraagt NSZ zich af.

Flexi-jobs, deze vorm van tewerkstelling die een werknemer toelaat een bijkomende job uit te voeren tegen voordelige voorwaarden, zijn een groot succes. Sterker nog, zowel het aantal flexi-jobbers als het aantal werkgevers dat gebruik maakt van dit systeem neemt toe.

“Het systeem wordt door beide partijen gewaardeerd. De werknemer wordt niet belast voor dit werk. Het bruto-inkomen is dus gelijk aan het netto-inkomen. En tegelijkertijd worden de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgevers verlaagd. Wij pleiten er voor dat dit systeem wordt uitgebreid naar andere sectoren, die er ook van zouden kunnen profiteren om een aantal van hun personeelsproblemen te counteren. Volgens een enquête van NSZ is 80% van de werkgevers hier voorstander van.”

NSZ wil op één specifiek punt rond flexi-jobs aan de alarmbel trekken. “Er is momenteel een enorme kloof tussen de regio’s. Het is top in Vlaanderen, maar in Franstalig België een flop. 90% van de huidige flexi-jobs, bijvoorbeeld in de horeca, wordt momenteel uitgevoerd in Vlaanderen. Toch telt Vlaanderen in deze sector slechts 60% van de bedrijven en iets meer dan de helft (53%) van de werknemers.” Volgens de NSZ-enquête ligt een mogelijke verklaring in een gebrek aan informatie bij de werkgevers. “Slechts 6 van de 10 (63%) Franstalige werkgevers zijn op de hoogte van flexi-jobs, tegenover 96% van de Nederlandstalige. Zowel de overheid als bepaalde tussenpersonen zoals sociale secretariaten zouden de werkgevers meer moeten informeren over de mogelijkheden van dit systeem.”

Een andere mogelijke verklaring ligt in de voorwaarden van de flexi-job zelf. “Je moet 4/5e werken of met pensioen zijn. De werkgelegenheidsgraad is hoger in Vlaanderen en er zijn daar meer gepensioneerden dan in Wallonië en Brussel. Een verlaging van de voorwaarden voor toegang tot flexi-jobs zou dus ook bekeken moeten worden”, benadrukt NSZ.

Bron: Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen – https://www.nsz.be/nl/pers-archief/detail/lexi-jobs-in-vlaanderen-top-in-franstalig-belgie-flop