AK-VSZ voorzitter Jürgen Constandt krijgt Orde van de Vlaamse Leeuw

Op 1 juli reikte de Orde van de Vlaamse Leeuw, een Vlaamse vereniging opgericht in 1971, in Aalst het gelijknamige ereteken de Orde van de Vlaamse Leeuw uit. Burgemeester Christoph D’Haese verwelkomde de talrijke aanwezigen in de Stadsfeestzaal

Laureaat van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2022 is Jürgen Constandt. Prof. Matthias Storme, voorzitter van de Orde sinds 1998, overhandigde hem het zilveren plaquette. In zijn laudatio lichtte Storme eerst toe dat de Orde van de Vlaamse Leeuw sinds 1971 jaarlijks wordt toegekend ter erkenning van verdiensten in verband met een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap, prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen naast acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Prof. Storme motiveerde de keuze voor Jürgen Constandt. Als algemeen directeur bouwde Constandt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) van een kleine speler met ca. 10.000 leden en 20 medewerkers constant verder uit tot een bloeiende organisatie met bijna 130.000 verzekerden en 150 personeelsleden. In de lente van dit jaar werd hij voorzitter van de mutualiteit die als enige in Vlaanderen jaar na jaar de scheefgroei tussen Noord en Zuid in de sociale zekerheid aankaart en aanklaagt. Dat doet hij ook als voorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid. Bovendien steunt de laureaat in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen met het VNZ talrijke initiatieven ter ondersteuning van de Nederlandse taal en de sociaal-culturele ontvoogding van Vlaanderen.

Storme vestigde de aandacht op het dubbel spoor dat Jürgen Constandt steeds heeft gevolgd, namelijk:

– zowel een strijd voor de verandering van de structuren en de bevoegdheden, in het bijzonder voor een Vlaamse sociale zekerheid, en meer algemeen voor een volledige Vlaamse autonomie; – als een intussen zover mogelijk roeien met de riemen die je hebt, binnen de bestaande structuren werken om deze om te buigen in de juiste richting en in te zetten voor de goede zaak: Beide sporen komen eigenlijk samen in de geniale oneliner die je lanceerde: “Splits zelf de sociale zekerheid. Word lid van het Vlaams Ziekenfonds”. Daarmee herinner je de Vlamingen aan de dubbele boodschap: jazeker, de structuren moeten veranderen; maar ook: je kan er intussen wel zelf iets aan doen.”

In zijn dankwoord hamerde Jürgen Constandt op het belang van een rechtvaardige gezondheidszorg: toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, afbouw van geldstromen tussen Vlaanderen en Wallonië, aanvechten van overdreven ereloonsupplementen en voldoende werkingsmiddelen voor zorg en welzijn. Verder betrok hij alle medewerkers en bestuurders van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, de leden van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, de vrienden van Pro Flandria en Marnixring, en zijn naaste familieleden in zijn bekroning. “Het is immers een gedeelde erkenning. Het is van mijn kant niet meer dan rechtvaardig om hen deel te laten uitmaken van deze bekroning. En rechtvaardigheid staat altijd voorop. Zo hoort Vlaanderen ook te zijn.” besloot de laureaat.

De uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. De laatste jaren ging het ereteken naar Bart Maddens, Cyriel Moeyaert en Romain Vanlandschoot. Sedert 2002 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de Beweging Vlaanderen-Europa. Voorzitter An De Moor wenste de aanwezigen voor binnenkort alvast een “heerlijke Vlaamse feestdag” toe“ met naar aanloop daarvan – als vastberaden Vlaamse volk en helemaal in de stijl van onze laureaat van vandaag – een blijvende verontwaardiging tegen alle stappen en plannen naar een herfederalisering toe, voor het niet aanvaarden van het status quo als levensvisie en voor een kritische maar constructieve en immer progressieve inzet voor een zelfstandig Vlaanderen. De juiste weg is die van de assertiviteit: zelfbewust maar open. Laten we samen en zelfbewust die toekomst tegemoet treden”.

IJsbrand, tweede laureaat van de 12e Nekka-wedstrijd (2022) zorgde voor gesmaakte Nederlandstalige muzikale intermezzo’s. Karim Van Overmeire, eerste schepen in Aalst, sloot de geslaagde avond af.