Nieuws

Boekvoorstelling “Vlaanderen betaalt” met voorzitter Jürgen Constandt en journalist Alain Mouton

Op dinsdag 30 maart 2021 om 19:30 organiseert Uitgeverij Doorbraak een online boekvoorstelling ter voorstelling van het nieuwe boek “Vlaanderen betaalt: De mythe van de omgekeerde transfers”. Concreet gaat het om een actualisering van het origineel, geschreven door prof. Juul J. Hannes (2007). In deze vernieuwde uitgave wordt de oorspronkelijke tekst aangevuld met essays van…

“7de staatshervorming zet best in op verdere fiscale verzelfstandiging”, concludeert VIVES beleidspaper

In een recente paper berekende het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid de fiscale gevolgen van de zesde staatshervorming voor de financiering van de gewesten en de gemeenschappen. Uit de paper blijkt dat hoewel Vlaanderen winst haalde uit de invoering van de gewestelijke opcentiemen (81 miljoen euro), de hervorming van de btw-dotatie Vlaanderen…

Communautarisering voor betere gezondheidszorg – Jürgen Constandt spreekt Vlaams Parlement toe

Op 8 maart 2021 sprak algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds – tevens voorzitter van het AK-VSZ – Jürgen Constandt de Werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement toe. In zijn bijdrage gaf Dhr. Constandt een becijferd overzicht van de huidige stand van zaken in de Belgische gezondheidszorg, de sociale zekerheid in het…

“Sinterklaastransfers slecht voor noord én zuid”, bericht Doorbraak

Doorbraak rapporteerde vandaag dat het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) eind januari de nieuwe cijfers publiceerde met betrekking tot de regionale rekeningen in België. Deze regionale groeicijfers lopen achter op de publicatie van de nationale cijfers met betrekking tot het bruto binnenlands product (BBP) en gaan maar tot 2019. Dit wil zeggen dat we…

Doorbraak interview met Jürgen Constandt: “Aantal zelfdodingen nu al schrikbarend hoog”

Voorzitter Jürgen Constandt, ook algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, schetst in dit interview met Doorbraak een somber beeld van de betaalbaarheid van de sociale zekerheid in een door corona geteisterd België. ‘Vandaag bedraagt de schuld per Belg al bijna 50.000 euro. Ieder kind dat wordt geboren, torst dat mee. En wat doen…

De splitsing van de volledige gezondheidszorg dient net wel de toekomstige generatie: Ons manifest in De Tijd

Eigen klemtonen, een grotere efficiëntie, spaarzaamheid en responsabilisering.Vier kernwoorden die meteen de belangrijkste argumenten vormen voor eenintegrale Vlaamse gezondheidszorg. Een gezondheidszorg die de deelstaten zelffinancieren en die gebaseerd is op communautarisering, geen regionalisering,want de band met de Vlamingen in Brussel willen we behouden. Lees het volledige manifest zoals verschenen in De Tijd, hier.

De lange strijd voor een Vlaams gezondheidsbeleid

Vlaanderen wil een sterke eerstelijnszorg, Franstalig België blijft zweren bij een duurderegezondheidszorg die vooral in ziekenhuizen plaatsvindt (‘hospitalocentrisme’). De grote verschillen in gezondheidsuitgaven tussen zuid en noord verhitten de debatten daarover. Een federale wet beperkte het aantal artsen en specialisten, evenwel alleen in Vlaanderen, want Franstalig België negeerde die wet. Aldus Guy Tegenbos in De…


Volg het AK-VSZ op de voet

Krijg nieuwe artikels direct in je mailbox.