Communautarisering voor betere gezondheidszorg – Jürgen Constandt spreekt Vlaams Parlement toe

Op 8 maart 2021 sprak algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds – tevens voorzitter van het AK-VSZ – Jürgen Constandt de Werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement toe. In zijn bijdrage gaf Dhr. Constandt een becijferd overzicht van de huidige stand van zaken in de Belgische gezondheidszorg, de sociale zekerheid in het algemeen en de significante verschillen in beleid, omstandigheden en cultuur tussen Vlaanderen en Franstalig België ter zake. Uitgaande van het standpunt dat gezondheidszorg, zoals grondwettelijk bepaald, bij uitstek een persoonsgebonden bevoegdheid is, sprak het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zich uit voor een toewijzing van gezondheidszorg alsook ziekte-en invaliditeitsverzekering aan de gemeenschappen met een vrije keuze voor Brusselaars.

In de uitgebreide hoorzitting kwamen ook vertegenwoordigers van andere landsbonden en ziekenfondsen aan het woord. Zo spraken ook Luc Van Gorp (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten), Paul Callewaert (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten), Regina De Paepe (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen), en Steven Luyten (Landsbond van Liberale Mutualiteiten). In tegenstelling tot het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, leken de overige sprekers zich alsnog uit te spreken voor het behoud van op zijn minst een Belgische financiering en, in sommige gevallen, federale gezondheidsdoelstellingen.

Verschillende parlementsleden stelden kritische vragen aan de sprekers, hierbij tekende zich reeds een duidelijke tweespalting af waarbij s.pa parlementslid Caroline Gennez zich alvast uitsprak voor een vergewestelijking van de gezondheidszorg, terwijl N-VA en Vlaams Belang parlementsleden duidelijk de voorkeur gaven aan communautarisering. CD&V, Groen en Open VLD lieten zich hier in deze sessie niet uitdrukkelijk over uit, hoewel Gwendoline Rutten (Open VLD) zich in de hoorzitting van 1 maart 2021 reeds voor de decentralisatie naar de gewesten uitsprak.

De volledige opname van de hoorzitting vind je hier. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de Werkgroep Institutionele Zaken kun je hier terecht op de webstek van het Vlaams Parlement.